Intervalové snímání (time-lapse) oblačnosti a dalších jevů na obloze

Martin Setvák
 

Galerie 2011 - Ricoh GX100  

Zpět na hlavní stránku


Všechny uváděné časy jsou ve světovém čase (UTC), přičemž pro středoevropský čas platí: SEČ = UTC + 1h, resp. pro středoevropský letní čas: SELČ = UTC + 2h.

2011 - 01 - 04    06:31 - 07:43 UTC  (1h 12m)   
Ricoh GX100,  interval 5 sekund, zrychlení 150x

20110104_0631-0743utc_eclipse-Praha.mpg  (27 MB, 1040x720, MPEG1)
20110104_0631-0743utc_eclipse-Praha.mov   (30 MB, 1040x720, H.264 / QuickTime)
20110104_0631-0743utc_eclipse-Praha.mp4  (28 MB, 1040x720, H.264 / MPEG-4)

Východ Slunce nad Prahou při jeho částečném zatmění. Slunce při začínajícím částečném zatmění, téměř symbolicky vycházející nad Týnským chrámem, kde je pohřben slavný hvězdář Tycho Brahe. Samotný průběh zatmění na těchto záběrech vidět není, neboť Slunce je na těchto záběrech příliš přeexponované. Viz též statický záběr začínajícího zatmění, pořízený Kodakem P880. Praha, pohled od Hanavského pavilonu na Letné.

2011 - 02 - 05    06:30 - 07:15 UTC  (0h 45m)   HD 720
Ricoh GX100,  interval 2 sekundy, zrychlení 60x

20110205_0630-0715utc_Karluv-most.mpg  (45 MB, 1280x720, MPEG1)
20110205_0630-0715utc_Karluv-most.mp4  (42 MB, 1280x720, H.264 / MPEG-4)

Karlův most v Praze při východu Slunce. Snímáno experimentálním externím časovačem s krokem 2 s.
2011 - 03 - 19    16:20 - 18:00 UTC  (1h 40m)   HD 720
Ricoh GX100,  interval 5 sekund, zrychlení 150x

20110319_1620-1800utc_Petrin.mpg  (38 MB, 1280x720, MPEG1)
20110319_1620-1800utc_Petrin.mp4  (37 MB, 1280x720, H.264 / MPEG-4)

Den končí, večer začíná ... Praha z Petřína (z vyhlídky u Strahovského kláštera) při západu Slunce a za soumraku.
2011 - 04 - 01    13:40 - 14:40 UTC  (1h 00m)  
Ricoh GX100,  interval 5 sekund, zrychlení 150x

20110401_1340-1440utc_Kacerov.mpg  (23 MB, 1040x720, MPEG1)
20110401_1340-1440utc_Kacerov.mov   (24 MB, 1040x720, H.264 / QuickTime)
20110401_1340-1440utc_Kacerov.mp4  (23 MB, 1040x720, H.264 / MPEG-4)

Rozvlněné ciry nad Prahou.  Snímáno z Kačerova, Praha 4, pohled směrem na sever.
2011 - 04 - 09    12:50 - 13:50 UTC  (1h 00m)  
Ricoh GX100,  interval 5 sekund, zrychlení 150x

20110409_1250-1350utc_Praha-IR.mpg  (24 MB, 1040x720, MPEG1)
20110409_1250-1350utc_Praha-IR.mp4  (22 MB, 1040x720, H.264 / MPEG-4)

Praha v infračerveném oboru. Experimentální timelapse - první polovina pořízena v normálním, viditelném záření, zatímco pokračování, druhá polovina sekvence, je pořízena v infračerveném oboru (přes infračervený filtr Kenko Infrared R72). Hlavní rozdíl je v zobrazení vegetace - ta má v blízkém infračerveném oboru výrazně vyšší odrazivost než ve viditelném záření, jeví se tedy jako velmi světlá až bílá. Další výrazný rozdíl je v zobrazení vzdálených mraků - atmosféra je pro delší vlnové délky (blízké IR záření) výrazně průhlednější než ve viditelném oboru, vzdálená oblačnost je tedy na IR snímcích výrazně zřetelnější. Pro porovnání jsou zde i statické snímky - snímek ve viditelném záření, a infračervený snímek. Snímáno od Strahovského kláštera, Praha.

2011 - 04 - 09    13:40 - 14:10 UTC  (0h 30m)   HD 720
Ricoh GX100,  interval 2 sekundy, zrychlení 60x

20110409_1340-1410utc.mpg  (32 MB, 1280x720, MPEG1)
20110409_1340-1410utc.mp4  (29 MB, 1280x720, H.264 / MPEG-4)

V průběhu snímání výše uvedené IR sekvence vznikl v centru Prahy (na Starém Městě) požár. Jeho kouřová vlečka je zachycena na těchto záběrech, pořízených mým druhým Ricohem GX100, a sice s pomocí experimentálního externího časovače s krokem 2 sekundy. Snímáno rovněž od Strahovského kláštera.
2011 - 04 - 30    11:55 - 12:55 UTC  (1h 00m)  
Ricoh GX100,  interval 5 sekund, zrychlení 150x

20110430_1155-1255utc_Libus_VIS.mpg
  (24 MB, 1080x720, MPEG1)
20110430_1155-1255utc_Libus_VIS.mov  (29 MB, 1080x720, H.264 / QuickTime)
20110430_1155-1255utc_Libus_VIS.mp4  (25 MB, 1080x720, H.264 / MPEG-4)

20110430_1155-1255utc_Libus_IR72.mpg  (25 MB, 1080x720, MPEG1)
20110430_1155-1255utc_Libus_IR72.mov  (26 MB, 1080x720, H.264 / QuickTime)
20110430_1155-1255utc_Libus_IR72.mp4  (25 MB, 1080x720, H.264 / MPEG-4)

Mělká konvekce ve viditelném a blízkém infračerveném oboru. Dvě sekvence, snímané současně mými dvěma Ricohy GX100, jedna "normálně", druhá přes IR72 filtr (se standardním, neupravovaným přístrojem). Hlavní rozdíl je v zobrazení vzdálenější oblačnosti nízko nad obzorem - blízké IR záření prochází zákalem podstatně snadněji než záření ve viditelném oboru, proto je vzdálená oblačnost v IR72 sekvenci podstatně zřetelnější, kontrastnější. Zachyceno ze staré radarové věže Observatoře Libuš, Praha, pohled k severu.
2011 - 05 - 19    16:15 - 17:30 UTC  (1h 15m)  
Ricoh GX100,  interval 2.5 sekundy, zrychlení 75x

20110519_1615-1730utc_VIS_2.5s_Kacerov-Cb.mpg  (53 MB, 1040x752, MPEG1)
20110519_1615-1730utc_VIS_2.5s_Kacerov-Cb.mov  (55 MB, 1040x752, H.264 / QuickTime)
20110519_1615-1730utc_VIS_2.5s_Kacerov-Cb.mp4  (56 MB, 1040x752, H.264 / MPEG-4)

resp. 15:55 - 17:30 UTC  (1h 35m)
Ricoh GX100,  interval 5 sekund, zrychlení 150x

20110519_1555-1730utc_IR72_5s_Kacerov-Cb.mpg  (39 MB, 1040x752, MPEG1)
20110519_1555-1730utc_IR72_5s_Kacerov-Cb.mov  (31 MB, 1040x752, H.264 / QuickTime)
20110519_1555-1730utc_IR72_5s_Kacerov-Cb.mp4  (36 MB, 1040x752, H.264 / MPEG-4)

Vývoj kumulonimbu jižně od Prahy. Vznik a vývoj kumulonimbu (bouřkového oblaku, Cb) nad středními Čechami jižně od Prahy. Sekvence jej zachycuje od vzniku prvních kumulů, ze kterých se později vyvine Cb, až po stádium kdy většinu oblohy již pokrývá kovadlina bouře. Horní sekvence jej zachycuje v přirozeném viditelném pásmu (s krokem 2.5 s a zoomu objektivu nastaveném na 35 mm), spodní sekvence druhým přístrojem v blízkém infračerveném oboru (s krokem 5 s a zoomu nastaveném na 28 mm). Snímáno z Prahy-Kačerova, pohled k jihu.

Viz též animace vývoje téže bouře z pohledu družice Meteosat-8 (MSG-1) po 5 minutách (režim Rapid Scan), zobrazená v kombinaci kanálů HRV a IR10.8 (tzv. sendvičový produkt, info zde). Červená tečka v animaci vyznačuje přibližně místo a dobu snímání výše uvedených "timelapsů".
2011 - 05 - 20    16:38 - 17:20 UTC  (0h 42m)  
Ricoh GX100,  interval 2.5 sekundy, zrychlení 75x

20110520_1638-1720utc_Kacerov_outflow-Cb.mpg  (35 MB, 1040x752, MPEG1)
20110520_1638-1720utc_Kacerov_outflow-Cb.mov  (31 MB, 1040x752, H.264 / QuickTime)
20110520_1638-1720utc_Kacerov_outflow-Cb.mp4  (33 MB, 1040x752, H.264 / MPEG-4)

Menší kumulonimbus, formující se na čele výtoku studeného vzduchu (angl. storm outflow boundary) z předchozí bouřkové aktivity jihovýchodně od Prahy. Čelo výtoku je pěkně zřetelné na tomto snímku MSG, vývoj bouřek a pohyb čela výtoku směrem k západu pak na této animaci snímků MSG (obojí tzv. sendvičový produkt, info zde). Na animaci radarových měření samotné čelo výtoku sice není patrné, ale je zde pěkně vidět bouřková buňka, zachycená na timelapsu. Červená tečka na animaci MSG a šipka na animaci radaru indikují místo, čas a směr snímání timelapsu. Na samotném timelapsu je facsinujícím především vývoj kovadliny, zejména sestupné pohyby na její spodní straně, i samotné silně turbulentní čelo studeného výtoku, na němž tento menší Cb vznikl. Konec sekvence zachycuje již rozpad tohoto čela, ustupujícího západnímu proudění. Snímky z MSG a radaru ©2011 ČHMÚ a EUMETSAT. Snímáno z Prahy Kačerova směrem na východ až jihovýchod (zoom na 35 mm, externí časovač).
2011 - 06 - 19    05:20 - 07:30 UTC  (2h 10m)    HD 720
Ricoh GX100,  interval 5 sekund, zrychlení 150x

20110619_0520-0730utc_Kacerov.mpg  (52 MB, 1280x720, MPEG1)
20110619_0520-0730utc_Kacerov.mp4  (49 MB, 1280x720, H.264 / MPEG-4)

Zafrontální ráno.  Sekvence nejdříve zachycuje vlnovou oblačnost ve středních hladinách, následně pak (v důsledku pozvolného prohřívání zemského povrchu) postupný vznik a přibývání nízké konvektivní oblačnosti. Praha, Kačerov, pohled k severu.
2011 - 07 - 09    22:15 - 23:19 UTC  (1h 04m)  
Ricoh GX100,  interval 2 sekundy, zrychlení 40x

20110709_2215-2319utc_lightning-Praha4-Krc.mpg  (64 MB, 1080x720, MPEG1)
20110709_2215-2319utc_lightning-Praha4-Krc.mp4  (60 MB, 1080x720, H.264 / MPEG-4)

Blesková "show". Přechod jednoho z bouřkových jader mezoměřítkového konvektivního systému (mesoscale convective system, MCS), s výraznou bleskovou aktivitou. Vzhledem k tomu, že se jednalo převážně o blesky do země (CG), většina z nich byla dobře přímo pozorovatelná (na rozdíl od následující situace z 13.7.2011). Některé z blesků pěkně nasvítily detaily okolní oblačnosti, včetně čela studeného vzduchu (outflow boundary) postupujícího od jihozápadu (na snímcích zprava). Viz též vybrané dílčí snímky: [22:49], [22:55], [22:57], [22:58] a [23:04]. Snímáno z Prahy Kačerova, pohled na jih.

Radarová animace 22:00-23:40 UTC (s křížkem vyznačujícím místo a čas snímání sekvence) zobrazuje spíše chaotickou strukturu tohoto MCS, zatímco animace družicových snímků z MSG1 18:00-09:00 UTC názorně dokumentuje velký plošný rozsah oblačnosti tohoto systému. Snímky z MSG a radaru: © 2011 ČHMÚ a EUMETSAT.
2011 - 07 - 13    18:54 - 18:57 UTC  (0h 03m)  
Ricoh GX100,  interval 2 sekundy, zrychlení 40x

20110713_1854-1857utc_MCS-CZ_Kacerov.mpg  (5 MB, 960x720, MPEG1)
20110713_1854-1857utc_MCS-CZ_Kacerov.mp4  (5 MB, 960x720, H.264 / MPEG-4)

Čelo srážek mohutného konvektivního systému. Gust front (resp. shelf cloud, húlava) na čele bow-echa dalšího výrazného mezoměřítkového konvektivního systému (MCS) nad ČR, doprovázeného velmi intenzivní elektrickou aktivitou. Většina blesků doprovázejících tento MCS byla mezioblačných, tedy zdaleka ne tak pěkně přímo pozorovatelných jako např. u bouře z 9.7.2011. Snímáno z Prahy Kačerova, pohled na jihozápad.

Viz též radarové snímky z 18:55 a 19:00 UTC z doby snímání této sekvence (CZRAD PPI 0.9°, křížek označuje místo snímání sekvence), animace radarových snímků 16:00-21:00 UTC zobrazující přechod bouří přes ČR (a zejména výrazná bow-echa doprovázející tento MCS), a krátká animace radarových snímků 18:40-19:15 UTC s vyznačením místa a času snímání sekvence. Vzhled MCS "shora" viz statický snímek z družice MSG1 z 18:35 UTC (sendvičový produkt, vysvětlení zde) a animace družicových snímků ze 14:00-19:00 UTC (rovněž sendvičový produkt, MOV, 13MB). Snímky z MSG a radaru: © 2011 ČHMÚ a EUMETSAT.
2011 - 08 - 19    07:37 - 07:55 UTC  (0h 18m)  
Ricoh GX100,  interval 2.5 sekundy, zrychlení 75x

20110819_0737-0755utc_Libus.mpg  (14 MB, 1040x720, MPEG1)
20110819_0737-0755utc_Libus.mov   (15 MB, 1040x720, H.264 / QuickTime)
20110819_0737-0755utc_Libus.mp4  (16 MB, 1040x720, H.264 / MPEG-4)

Slabší húlava na čele srážek ranní bouře, postupující od západu. Viz též odpovídající radarový a družicový snímek s vyznačením polohy snímání (Praha Libuš, pohled na západ).  Snímky z MSG a radaru: © 2011 ČHMÚ a EUMETSAT.
2011 - 09 - 06    08:55 - 09:25 UTC  (0h 30m)   HD 720
Ricoh GX100,  interval 1.5 sekundy, zrychlení 45x

20110906_0855-0925utc_Hochtor-Plattenkar.mpg  (37 MB, 1280x720, MPEG1)
20110906_0855-0925utc_Hochtor-Plattenkar.mp4  (38 MB, 1280x720, H.264 / MPEG-4)

Oblačná vlna nad hřebenem východně od průsmyku Hochtor, v závěru údolí Seidlwinkltal. Snímáno z vyhlídky nad Fuscher Lacke na Grossglocknerské silnici, Vysoké Taury, Rakousko.
2011 - 09 - 06    11:00 - 11:43 UTC  (0h 43m)  
Ricoh GX100,  interval 5 sekund, zrychlení 150x

20110906_1100-1143utc_Grossglockner.mpg  (19 MB, 1080x720, MPEG1)
20110906_1100-1143utc_Grossglockner.mp4  (18 MB, 1080x720, H.264 / MPEG-4)

Grossglockner, nejvyšší vrchol Rakouska, a ledovec Pasterze, národní park Vysoké Taury.
2011 - 09 - 09    13:09 - 13:37 UTC  (0h 28m)  
Ricoh GX100,  interval 1.5 sekund, zrychlení 45x

20110909_1309-1337utc_Kaprun-Mooserboden.mpg  (38 MB, 1080x720, MPEG1)
20110909_1309-1337utc_Kaprun-Mooserboden.mp4  (36 MB, 1080x720, H.264 / MPEG-4)

Oblaka a stíny I.  Přehradní jezero Mooserboden (Kaprun), národní park Vysoké Taury, Rakousko.
2011 - 09 - 10    12:18 - 12:52 UTC  (0h 34m)  
Ricoh GX100,  interval 2.5 sekund, zrychlení 75x

20110910_1218-1252utc_Oedenwinkelkees.mpg  (29 MB, 1080x720, MPEG1)
20110910_1218-1252utc_Oedenwinkelkees.mp4  (27 MB, 1080x720, H.264 / MPEG-4)

Oblaka a stíny II.  Údolí ledovce Ödenwinkelkees od Rudolfshütte, Weissee, národní park Vysoké Taury, Rakousko.
2011 - 10 - 07    05:10 - 06:15 UTC  (1h 05m)  
Ricoh GX100,  interval 5 sekund, zrychlení 150x

20111007_0510-0615utc_Palma-de-Mallorca.mpg  (28 MB, 1040x720, MPEG1)
20111007_0510-0615utc_Palma-de-Mallorca.mp4  (26 MB, 1040x720, H.264 / MPEG-4)

Východ Slunce nad katedrálou a přístavem Palmy de Mallorca.  Kromě samotného východu Slunce a krepuskulárních paprsků krátce před ním rovněž pěkná vlnová oblačnost (a kouř od lodí v opačné, západní části přístavu, mimo záběr). Mallorca, Baleárské ostrovy, Španělsko.
2011 - 10 - 09    05:17 - 06:13 UTC  (0h 56m)    HD 720
Ricoh GX100,  interval 5 sekund, zrychlení 150x

20111009_0517-0613utc_Mallorca_Cala-dOr_KH-waves.mpg  (25 MB, 1280x720, MPEG1)
20111009_0517-0613utc_Mallorca_Cala-dOr_KH-waves.mp4  (26 MB, 1280x720, H.264 / MPEG-4)

Kelvin-Helmholtzovy vlny před východem Slunce.  Viz též statický snímek zachycující tyto vlny v nejvýraznějším stádiu (v pravé části snímku). Zachyceno z Cala d'Or, Mallorca, Baleárské ostrovy, Španělsko.
2011 - 10 - 13    05:10 - 05:58 UTC  (0h 48m)    HD 720
Ricoh GX100,  interval 5 sekund, zrychlení 150x

20111013_0510-0558utc_Mallorca_Cala-dOr.mpg
  (23 MB, 1280x720, MPEG1)
20111013_0510-0558utc_Mallorca_Cala-dOr.mp4  (23 MB, 1280x720, H.264 / MPEG-4)

Mělká konvekce před východem Slunce.  Cala d'Or, Mallorca, Baleárské ostrovy, Španělsko.

2011 - 10 - 14    16:24 - 16:40 UTC  (0h 16m)    HD 720
Ricoh GX100,  interval 2 sekundy, zrychlení 60x

20111014_1624-1640utc_Cap-de-Formentor.mpg   (20 MB, 1280x720, MPEG1)
20111014_1624-1640utc_Cap-de-Formentor.mp4   (20 MB, 1280x720, H.264 / MPEG-4)

Západ Slunce nad Cap de Formentor.  Mallorca, Baleárské ostrovy, Španělsko.

Zpět na hlavní stránku