Intervalové snímání (time-lapse) oblačnosti a dalších jevů na obloze

Martin Setvák
 

Galerie 2005 - 2006:   Creative WebCam Live! Ultra

Zpět na hlavní stránku


Typ:     Creative WebCam Live! Ultra

     senzor: CCD, 640x480 pixlů,
     zorné pole objektivu: 76° (ekv. ~ 25 mm)
    
rozhraní: USB 2.0

Kamerka je dodávána se softwarem, který mimo jiné umožňuje základní nastavení parametrů expozice snímků a rychlost jejich snímání v režimu time-lapse (teoreticky od 1 sekundy). Pro snímání oblačnosti je však nutné stáhnout jas přídavným šedým filtrem (viz obrázek vpravo), jinak je oblačnost přeexponována. Obraz z kamerky je poněkud zašumělý, všechny níže uvedené animace byly proto přefiltrovány pomocí Neat Image Pro+ a následně doladěny softwarem Adobe Photoshop CS2, viz ukázka originálního snímku (horní obrázek) a téhož snímku po úpravě (spodní obrázek).

Původní stojánek kamerky [1] je v terénu trochu nepraktický, proto jsem ho nahradil klasickým stativovým šroubem, viz [2], [3], umožňujícím snadno připevnit kamerku na libovolný fotografický stativ [4].


Nevýhodou této metody (obecnou všem web-kamerám) je nutnost snímat pomocí počítače, čili menší operativnost v terénu. Naopak velkou výhodou je krátký základní interval mezi snímky, umožňující snímat vývoj rychle proměnlivé oblačnosti. Tato konkrétní kamerka v kombinaci s mým PC nebo notebookem zvládá reálně intervaly od 1.2 až 1.6 s. To je v některých případech zbytečně krátký interval, výsledná animace je pak příliš pomalá - záleží na rychlosti pohybu a vývoje konkrétní oblačnosti. Některé animace na této stránce jsou proto výsledkem dodatečného výběru určité podmnožiny snímků, tedy umělého prodloužení intervalu mezi jednotlivými snímky animace a tím pádem jejího zrychlení. Samozřejmě je možné nastavit delší interval rovnou již při snímání - to však předpokládá dobrý odhad rychlosti vývoje. Rychlost zobrazení všech animací na této stránce je 29.97 snímků za sekundu.


2005 - 06 - 30
11:23 - 12:17 UTC  (13:23 - 14:17 SELČ
)
interval:  4.2 s

20050530_1123-1217utc_step4-2s.mpg  (10.5 MB, MPEG-1)

Vývoj bouřkové oblačnosti nad Prahou, snímáno z okna mé kanceláře v budově ČHMÚ na Libuši. Viz též galerie ČHMÚ s družicovými záběry této bouře, nebo stránky EUMETSATu [1] a [2]. Časové údaje v rohu snímků jsou ve středoevropském letním čase (SELČ), v meteorologii však většinou používáme světový čas (UTC) - proto zde časy uvádím raději oba.

2005 - 07 - 16
12:03 - 12:18 UTC  (14:03 - 14:18 SELČ
)
interval: 1.3 s

20050716_1203-1218utc_step1-33s.mpg  (10.2 MB, MPEG-1)

Okraj bouře nad jihovýchodem Prahy (pohled na SZ od obce Radimovice, okr. Praha - východ).

2005 - 07 - 16
17:56 - 18:05 UTC  (19:56 - 20:05 SELČ
)
interval: 1.3 s
 

20050716_1756-1805utc_step1-2s.mpg  (6.0 MB, MPEG-1)

Večerní bouře jižně od Prahy (pohled z Kačerova). Všimněte si zejména rotujícího pravého spodního okraje bouře. Při delším intervalu snímání by již tato rotace nebyla patrná.

2005 - 07 - 24
10:45 - 12:00 UTC  (12:45 - 14:00 SELČ
)
interval: 2.5 s

20050724_1045-1200utc_step2-5s.mpg  (24.1 MB, MPEG-1)

Drobná konvektivní oblačnost nad Hazmburkem (okres Litoměřice).

2005 - 07 - 24
13:10 - 13:40 UTC  (15:10 - 15:40 SELČ
)
interval: 1.2 s

20050724_1310-1340utc_step1-2s.mpg  (20.0 MB, MPEG-1)

Drobná konvektivní oblačnost nad vrchem Boreč, České středohoří (okres Litoměřice).

2005 - 08 - 06
13:16 - 13:28 UTC  (15:16 - 15:28 SELČ
)
interval: 1.3 s
 

20050806_1316-1328utc_step1-3s.mpg  (7.9 MB, MPEG-1)

Drobná konvektivní oblačnost nad Žďárskými vrchy. Snímáno poblíž obce Daňkovice, okres Žďár nad Sázavou.

2005 - 09 - 22
11:52 - 13:28 UTC  (13:52 - 15:28 SELČ
)
interval: 4.5 s

20050922_1152-1328utc_step4-5s.mpg  (16.4 MB, MPEG-1)

Bouřková oblačnost nad pobřežím Dalmácie, Dubrovník.

2005 - 09 - 22
14:41 - 14:51 UTC  (16:41 - 16:51 SELČ
)
interval: 2.2 s

20050922_1441-1451utc_step2-2s.mpg  (3.9 MB, MPEG-1)

Bouřková oblačnost nad pobřežím Dalmácie, Dubrovníko hodinu později...

2006 - 07 - 29
13:00 - 14:25 UTC  (15:00 - 16:25 SELČ
)
interval: 2.3 s

20060729_1300-1425utc_step2-3s.mpg  (28.5 MB, MPEG-1)

Konvektivní oblačnost nad Povážím - od kumulů po kumulonimbus. Vrch Chrást, obec Bzince pod Javorinou (okres Nové Mesto nad Váhom, západní Slovensko). Viz totéž Kodakem P880.

Zpět na hlavní stránku