Intervalové snímání (time-lapse) oblačnosti a dalších jevů na obloze

Martin Setvák
 

Galerie 2022
 

Zpět na hlavní stránku


Mým současným primárním vybavením pro intervalové snímání jsou dva APS-C přístroje: Samsung NX500 (s objektivy Samyang 12mm F2.0 NCS CS, Samyang 8mm F2.8 UMC Fisheye II a Asahi Takumar SMC 55mm F2 M42) a Ricoh GXR s modulem A16 (24-85mm).  Důvody, proč pro intervalové snímání používám právě tyto přístroje, jsou podrobněji popsány zde, mnou používaná typická nastavení a pár dalších komentářů k přístrojům Ricoh naleznete zde (pouze anglicky).  Poznámky k timelapsování s přístrojem Samsung NX500 naleznete zdeVšechny uváděné časové údaje jsou ve světovém čase (UTC), přičemž pro středoevropský čas platí: SEČ=UTC+1h, resp. pro středoevropský letní čas: SELČ=UTC+2h.  

Zdroje družicových, radarových a dalších meteorologických dat použitých níže: ČHMÚEUMETSAT  a  NOAA CLASS.

Poznámka k formátu videí:  soubory ve formátu .mkv (zde komprimované jako H.265 RGB) jsou obsahově shodné s .mp4 soubory (zde standardní komprese H.264 YUV420p High), ale jsou o něco kvalitnější - především v přechodech modré při soumraku nebo svítání. Budete je ale nejspíš muset přehrát mimo browser, buď v systémovém prohlížeči videí nebo v některém z externích přehravačů videí (např. MPC-HC nebo VLC).
2022-01-07   06:25 - 11:50 UTC  (5h 25m)
Samsung NX 500 & Samyang 8mm F2.8 UMC Fisheye II,  interval 7 sekund, zrychlení 210x

20220107_0625-1150utc_Kacerov_x264_1920x1080.mp4  (134 MB)
20220107_0625-1150utc_Kacerov_x265_1920x1080.mkv   (136 MB, H.265)

Ranní a dopolední ciry nad Prahou. Výrazně proměnlivé ciry a vlny v nich, různé halové jevy, kondenzační stopy za letadly a jejich stíny. Výrazná proměnlivost různých typů halových jevů během timelapsu je dána mikrofyzikálním složením (typ krystalků, jejich velikost, orientace a koncentrace) právě přecházejících cirů. Co se týká kondenzačních stop s jejich stínů, pouze ty stopy, které jsou výše než vrstva cirů, jsou doprovázeny svými stíny. Vzájemná poloha stop a jejich stínů (jestli se stín jeví nad stopou nebo pod ní) pak závisí na relativní poloze stopy vůči Slunci. Rozpouštějící se stopy pak postupně splývají s přírodními ciry. Nasnímáno z Kačerova, jih Prahy.

---------------------------------------

Podobné situace jako tato jsou mimo jiné zajímavé i z hlediska viditelnosti cirů (a tedy i kondenzačních stop) na družicových snímcích v různých spektrálních kanálech. Jedním ze zajímavých kanálů, který bude nově na přístroji Flexible Combined Imager (FCI) nastupující nové generace družic Meteosat, jejich třetí generace (Meteosat Third Generation, MTG), je kanál v pásmu 1.38 µm. Jednou z jeho klíčových vlastností je právě vysoká citlivost pro detekci velmi řídkých cirů, obtížněji zjistitelných jinými kanály a jejich kombinacemi. Sice první z těchto nových družic, MTG-I1, by měla odstartovat až koncem letošního roku, ale podobné kanály jsou již k dispozici i na jiných novějších družicích, což umožňuje do jisté míry posoudit, co nás s nástupem MTG a jeho přístroje FCI čeká. Jedním z přístrojů, na nichž je tento kanál k dispozici, je přístroj  VIIRS družic NPP a NOAA-20, z něhož je několik snímků níže. V tomto případě nejde o detekci velmi řídkých cirů nad bezoblačným terénem, ale o posouzení citlivosti detekce kondenzačních stop na pozadí přirozených cirů. Více informací o nových kanálech přístroje FCI lze nalézt např. zde (česky) a příklady využití pásma 1.38 µm lze nalézt např.  zde nebo zde (obojí pouze angl.).
  • Snímky a produkty z NPP VIIRS z 11:50 UTC (čas konce timelapsu):  I-kanály (375m)  RGB125,  kanál I5BTD I5-I4, M-kanály (750m)  M09 (1.38 µm)RGB Cloud Type, RGB 24M. Kondenzační stopy za letadly jsou dobře vidět ve většině těchto snímků, přičemž nejzřetelnější jsou v tradičním RGB 24M (24-hodinovém mikrofyzikálním) produktu. V tomto konkrétním případě tedy pásmo 1.38 µm ani RGB Cloud Type (který tento kanál využívá) žádným významným přínosem nejsou.
A ještě pro porovnání animace snímků ze současných družic MSG (Meteosat Second Generation), přístroje SEVIRI. Kondenzační stopy většinou bývají dobře vidět např. na RGB 24M, v tomto případě však nikoliv:
Podrobnější informace k různým novým kanálům a RGB produktům lze nalézt např. zde: www.eumetrain.org/rgb_quick_guides/.


2022-06-20   06:35 - 07:20 UTC  (0h 45m)
Samsung NX 500 & Samyang 8mm F2.8 UMC Fisheye II,  interval 4 sekundy, zrychlení 120x

20220620_0635-0720utc_roll-cloud_Kacerov_x264_1920x1080.mp4
   (54 MB)
20220620_0635-0720utc_roll-cloud_Kacerov_x265_1920x1080.mkv    (57 MB, H.265)

Roll cloud  nad jihem Prahy, zachycen z Kačerova, pohled na JV přes jih na SZ. Roll cloud a shelf cloud patří mezi zvláštnosti oblačnosti souhrnně označované jako arcus. Rozdíl mezi nimi je v tom, že roll cloud je zcela oddělen od ostatní oblačnosti bouře a zpravidla má poměrně hladký vzhled, zatímco shelf cloud na oblačnost bouře navazuj (zdánlivě z ní "vystupuje") a většinou mívá výrazně turbulentnější vzhled. Oba jevy jsou vázány na čelo studeného vzduchu, vytékajícího z bouře. Viz též Meteorologický slovník ČMES.

Zpět na hlavní stránku